Brandschutzkonstruktion

Brandschutzkonstruktion

Auf dieser Seite haben wir einige Typen von meistbenutzten Systemen für Brandschutzkonstruktionen für Sie vorbereitet. Alle Systeme ermöglichen eine große Menge von weiteren Variationen.

Aluprof MB78 EI

 • pro protipožární dveře a stěny exteriérové

 • pohledově stejná profilace jako nepožární systém Aluprof MB78

 • stavební hloubka profilů 78 mm

 • splňuje ČSN 730540-2

Aluprof MB-SR50N EI

 • rastrová fasáda sloupek/příčka s požární odolností

 • pohledová šířka profilů 50 mm, pohledově stejná jako ostatní fasádní konstrukce Aluprof

 • splňuje ČSN 730540-2

Hueck Hartmann Lava 65F

 • pro protipožární dveře a dveřní stěny interiérové

 • bez přerušeného tepelného mostu

 • stavební hloubka profilů 65 mm

Hueck Hartmann Lava 77F

 • pro protipožární dveře a stěny exteriérové

 • pohledově stejná profilace jako nepožární systém Lambda 77

 • stavební hloubka profilů 77 mm

 • splňuje ČSN 730540-2

Hueck Hartmann BSC

 • rastrová fasáda sloupek/příčka s požární odolností

 • pohledová šířka profilů 50 mm, pohledově stejná jako ostatní fasádní konstrukce Hueck HARTMANN

 • splňuje ČSN 730540-2